Site Loader

2n Animació Sociocultural i Turisme

Laia i Laia

2n Administració i Finances

Valentina i Lucas

20

Tutora d’Administració i Finances

Roser Oliver

Tutor d’Animació Sociocultural i Turisme

Tomàs Pallarès