Site Loader

Cicle Esportiu de Grau Mitjà en Salvament i Socorrisme

Aquests ensenyaments capaciten per exercir professionalment la modalitat i especialitat de Salvament i Socorrisme.

S’organitzen en cicles de grau mitjà o de grau superior i tenen una durada total  de 1.155 hores, repartides entre un cicle inicial i un final que es poden cursar per separat. Una part d’aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra, a la pràctica en centres de treball.

 • el cicle inicial, comporta l’obtenció del certificat corresponent, i
 • el cicle final, comporta l’obtenció del títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva en l’especialitat esportiva corresponent.

Amb la superació d’un cicle de grau mitjà s’obté el títol de tècnic o tècnica de salvament i socorrisme i amb la superació d’un de grau superior, el de tècnic o tècnica superior de salvament i socorrisme.

Requisits d’accés

Per accedir al cicle inicial, cal complir els requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l’accés a cicles de grau mitjà o una prova general d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.
 • Superar una prova específica.

Per accedir al cicle final cal haver aprovat el cicle inicial de salvament i socorrisme.

Per cursar els cicles de grau mitjà cal formalitzar la preinscripció i presentar-la al centre i per a l’ensenyament demanat en primer lloc.

Estructura dels estudis

Per assignar les places, les sol·licituds s’ordenen segons la puntuació obtinguda en sumar:

 • la qualificació mitjana del requisit d’accés al·legat,
 • dos punts si la persona sol·licitant està domiciliada a Catalunya i
 • un punt si s’ha fet la prova específica d’accés en alguna convocatòria anterior.

Les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir d’un número de desempat que s’obté per sorteig.

Pel que fa a l’import de la matrícula, vegeu els documents que detallen els preus públics en els centres dependents del Departament d’Educació.

Consulteu els supòsits d’exempcions i bonificacions generals i específiques a l’apartat de preus públics.

Cicle Esportiu Superior en Salvament i Socorrisme

Un curs acadèmic.

Donen accés a qualsevol estudi universitari sense necessitat de presentar-se a les PAU.

Aquests ensenyaments capaciten per exercir professionalment la modalitat i especialitat de Salvament i Socorrisme.

Té una durada total de 875 hores distribuïdes en un curs acadèmic. Una part d’aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra, a la pràctica en centres de treball.

Amb la superació d’un cicle de grau superior s’obté el títol de tècnic o tècnica superior de salvament i socorrisme.

Requisits d’accés

Per accedir als cicle de grau superior en salvament i socorrisme cal complir els requisits següents:

 • Tenir el títol de tècnic en salvament i socorrisme. (Grau mitjà)
 • Tenir el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes acadèmics, tenir el títol de tècnic superior de formació professional o grau universitari. Les persones que no compleixen aquest requisit han de superar una prova general d’accés (cal tenir 19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova).

Per cursar els cicles de grau superior cal formalitzar la preinscripció i presentar-la al centre i per a l’ensenyament demanat en primer lloc.

Estructura dels estudis

Per assignar les places, les sol·licituds s’ordenen segons la puntuació obtinguda en sumar:

 • la qualificació mitjana del requisit d’accés al·legat,
 • dos punts si la persona sol·licitant està domiciliada a Catalunya

Les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir d’un número de desempat que s’obté per sorteig.

Pel que fa a l’import de la matrícula, vegeu els documents que detallen els preus públics en els centres dependents del Departament d’Educació.

Consulteu els supòsits d’exempcions i bonificacions generals i específiques a l’apartat de preus públics.

 

Other Features