Site Loader

Organització del cicle per alumnat que comença en 2021-2022

ITINERARI DEL CICLE FORMATIU

Codi Mòduls professionals Hores totals 1r

Hores setmanals

2n

Hores setmanals

001 Comunicació empresarial i atenció al client 165 5  
002 Operacions administratives de compravenda 132 4  
003 Operacions administratives de recursos humans 99   3
004 Operacions auxiliars de gestió de tresoreria 132   4
005 Tècnica comptable 132 4  
006 Tractament de la documentació comptable 132   4
007 Tractament informàtic de la informació 231 4 3
009 Anglès 99 3  
010 Empresa i Administració 132 2 2
011 Empresa a l’aula 264   8
FOL Formació i orientació laboral. 66 2  
TUT Tutoria   1 1
FCT Formació en centres de treball 416    
  Total hores 2.000 25 25

 

MARC HORARI DEL CICLE FORMATIU

De 8.30 a 14.00: de dilluns a divendres

 

Més informació a:

 

http://www.iesjaume1.cat

 

 

PROGRAMACIÓ TEMPORAL DE LES UNITAT FORMATIVES

MÒDUL PROFESSIONAL O UNITAT FORMATIVA HORES INICI FINAL
       
MP 001 COMUNICACIÓ EMPRESARIAL I ATENCIÓ AL CLIENT
   UF1 Comunicació empresarial oral 33    
   UF2 Comunicació empresarial escrita 66    
   UF3 Sistema d’arxiu 33    
   UF4 Atenció al client / usuari 33    
  165    
MP 002 OPERACIONS ADMINISTRATIVES DE COMPRAVENDA
  UF1 Circuit administratiu de la compravenda 66    
  UF2 Gestió d’estocs 33    
  UF3 Declaracions fiscals derivades de la compravenda 33    
  132    
MP 005 TÈCNICA COMPTABLE
   UF1 Patrimoni i metodologia comptable 33    
   UF2 Cicle comptable bàsic 33    
   UF3 Cicle comptable mitjà 66    
  132    
MP 007 TRACTAMENT INFORMÀTIC DE LA INFORMACIÓ
   UF1 Tecnologia i comunicacions digitals 33    
   UF2 Ordinografia i gravació de dades 33    
   UF3 Tractament de la informació escrita i numèrica 66    
  132    
MP 009 ANGLÈS
UF1 Anglès tècnic 99    
  99    
MP 009 EMPRESA I ADMINISTRACIÓ
   UF2 Empresa i activitat econòmica 22    
   UF3 Administració pública 44    
  66    
MP 012 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
   UF1 Incorporació al treball 33    
   UF2 Prevenció de riscos laborals 33    
       
FCT FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL      

 


 

Other Features