Site Loader

 

Flayer informatius

Organització del cicle per alumnat que comença el curs 2021-2022

Codi Mòduls professionals Hores totals 1r

Hores setmanals

2n

Hores setmanals

001 Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència 99 3  
002 Atenció sanitària 165 5  
003 Atenció higiènica 66 2  
004 Atenció i suport psicosocial 165 5  
005 Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència 132 4  
006 Teleassistència 66   2
007 Suport domiciliari 165   5
008 Suport en la comunicació 66   2
009 Destreses socials 99 3  
010 Primers auxilis 66   2
011 Formació i orientació laboral 66 2  
012 Empresa i iniciativa emprenedora 66   2
013 Anglès tècnic 99   3
014 Projecte de síntesi 231   7
FCT Formació en centres de treball. 449    
TUT Tutoria 1 1
Total hores 2.000 25 24

MARC HORARI DEL CICLE FORMATIU

De dilluns a divendres 8.30 i les 14.00.

Més informació a:

 

PROGRAMACIÓ TEMPORAL DE LES UNITAT FORMATIVES – PLA NOU

MÒDUL PROFESSIONAL O UNITAT FORMATIVA HORES INICI FINAL
       
MP 001 ORGANITZACIÓ DE L’ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE   

                DEPENDÈNCIA

   UF1 Context de la intervenció sociosanitària 33 13/09/21 24/11/21
   UF2 Organització de la intervenció sociosanitària 66 25/11/21 20/05/21
99
MP 002 ATENCIÓ SANITÀRIA
   UF1 Mobilització de persones dependents 33+22 04/03/22 20/05/22
   UF2 Activitats d’assistència sanitària 55 13/09/21 03/03/22
   UF3 Suport en la ingesta 22+6 13/09/21 03/03/22
   UF4 Aplicació de tractaments per a persones dep. 22+5 13/09/21 03/03/21
165
MP 003 ATENCIÓ HIGIÈNICA
   UF1 Higiene personal 33 13/09/21 17/01/22
   UF2 Higiene de l’entorn 33 18/01/22 20/05/22
MP 004 ATENCIÓ I SUPORT PSICOSOCIAL
  UF1. Suport en el desenvolupament dels hàbits d’autonomia personal i social 40+5 13/09/21 17/01/22
  UF2. Suport en l’estimulació cognitiva de persones 33+13 15/11/21 03/02/22
  UF3. Suport en l’animació grupal 22+15 07/02/22 31/03/22
  UF4. Suport en el desenvolupament de relacions socials 37 01/04/22 20/05/22
165
MP 005 CARACTERÍSTIQUES I NECESSITAT DE LES PERSONES DEPENDENTS
   UF1 Autonomia personal 28 13/09/21 27/10/21
   UF2. Persones grans 26 28/10/21 13/12/21
   UF3. Persones amb malaltia mental 26 14/12/21 15/02/22
   UF4. Persones amb discapacitat intel·lectual 26 16/02/22 08/04/22
   UF5. Persones amb discapacitat física 26 19/04/22 20/05/22
132
MP 009 DESTRESSES SOCIALS
   UF1 Habilitats socials del professional 50 13/09/21 21/01/22
   UF2 Treball en equip 49 24/01/22 20/05/22
MP 011 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
   UF1 Incorporació al treball 33 13/09/21 17/01/21
   UF2 Prevenció de riscos laborals 33 18/01/2021 20/05/22
FCT FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

 

Other Features